שופרות מיוחדים לתקיעה בחודש אלול

נהגו בקהילות ישראל לתקוע בשופר בכל חודש אלול החל מיום א' באלול עד כח' בו.
מקור המנהג הוא בכדי להזכיר על ימי הדין הממשמשים ובאים.
מנהג קהילות רבות לתקוע מידי יום בסיום תפילת שחרית. ישנן קהילות הנוהגות לתקוע גם בסיופ תפילת ערבית,כך שהן תוקעות פעמיים ביום.
מנהג אחר הוא המקובל בעדות המזרח,לתקוע בסיום הסליחות.
כך או כך,ישנם רבים וטובים המחזיקים שופר בנרתיק הטלית,בשל אח מן הסיבות: 1) בהיות והם תוקעים באופן קבוע וממונים על כך ע"י הציבור ,או שהם מחזיקים ברשותם את השופר למקרה בו בעל התוקע הקבוע לא נמצא במקום ובכדי שלא יצטרכו לחפש ולאבד זמן.
בתי כנסת רבים מחזיקים בתוך עמוד החזן או בבימת ספר התורה,שופר בעל מבנה קלאסי,על מנת שבמקרה הצורך יוכל כל מי שיצטרך ברגע של אמת ליטול את השופר ולתקוע בו.
הרגילים בתקיעת שופר בחודש אלול ,רוכשים מיומנות ועם הזמן הם מפתחים יכולת לתקוע גם בימים הנוראים באופן מוצלח מאד.
במרכז השופרות קלותקיעה הוכנו שופרות בעלי מבנה קלאסי המתאימים גם ובמיוחד לחודש אלול ומתאימים לאיחסון בתוך נרתיק הטלית.