מלאי חדש ומיוחד הגיע בימים אלה – איכותי ומרהיב ביופיו וביכולתו הביצועית