מבצע מיוחד לרגל המלאי החדש

לרגל הגעת המלאי החדש !!
מבצע עד ה-30 לחודש.
קונים שופר מ-350 ש"ח ומעלה ומשלמים בהפחתה של 100 ש"ח.
כדאי להזדרז